Grasdoos.nl is beschermd door een patent.

NL patent # 1040926